Ja nå skal vel saken opp i Buskerud fylkeskommune, om det kan bli prøveordning på 4 år for å holde veien over Imingfjell vinteråpen.

Til dere politikere og byråkrater. Anbefaler å lese et innlegg fra Olav Eggerud på facebook om «Vinteråpen vei over Imingfjell».

Ser at på Lp er det kommet et leserinnlegg med vedlegg av kart over reinens posisjoner mot østvidda.

Det å sette søkelyset på at debatten skal være saklig er veldig bra, men når det i dette innlegget sendes med et kart over posisjonens til reinen undres jeg over sakligheten.

Hvorfor jeg setter søkelyset på dette er følgende:


1. Hvilket tidsrom omhandler dette bildet?
2. Når på året omhandler posisjonene til reinen, vår, sommer, høst og vinter?
3. Er posisjonen til reinen flere ganger og eventuelt hvilket tidsrom legges inn?
4. Klokkeslett og dato som blir registret, er det flere ganger til dagen, uken, måneden på samme rein?
5. Hvor mange rein er radiomerket.
6. Vindretning.

Det sies at et bilde kan forteller mer enn tusen ord, men da må nok noe opplyses mer om bildet.

Dette å kunne få en forståelse om at alle argumenter burde belyses er bra. Vi vet vel alle om veier og at reinen både på Imingfjell og andre steder både krysse Fv og Rv, hvis reinen ønsker det.

Reinen er ganske intelligent og følger sine trekkveier, som den har gjort i mange 100 år. Reinen blir ikke hjernevasket, men blir lært opp av deres «mor» og flokken sin ledersimle som styrer reinflokken.

Mennesker kan bli hjernevasket, hvis de mates med argumenter som ikke er forenelig med fakta, men da må en dokumenter dette. Når ikke mennesker har opplevd reinens atferd, så kommer det all verdens argumenter og noen må oppleve det selv før de tror på det. Det er dette som avviker fra mennesker og reinen.

Vi kan vel ikke bare tro at en vei er vanskeligere å krysse for reinen enn andre veier. Reinen vandrer over alt på vidda, men reinen har innebygd en GPS og det er «vi går mot vinden og forandrer vinden retning så snur den i tide». Er dette tatt i betraktning når reinen stopper opp og etter hvert trekker i annen retning.

Om det er 2 prosent beite på Luftsjåtangen eller mer eller mindre betyr veldig lite. Ønsker reinen denne maten, så trekker den dit hvis vind retningen er stabil over lengre tid. Dette er uavhengig om bilveien er oppe eller ikke. Det som også kan stille spørsmål ved og ikke nevnes er følgende: Radiomerket rein, her er det noen som har oversikten over dette.

Er det bra at mennesker som har denne oversikten reiser oppå fjellet for å se hvor reinen er. Da reiser disse utvalgte menneskene også utenfor veien på ski eller på scooter for å undersøke. Dette er vel ikke bra og ja det er gjort. I oktober/november ble en radiomerket simle med kalv observert alene i en bilvei. Det ble sagt at dette kunne skje, at de går ut av en reins-flokk. Dette var når en flokk med rein var på Imingfjell og denne simla med kalv var på en annen vei.

«Da får en spørre seg blir denne simla utstøtt fra flokken eller har klaven med signaler forstyrret den, så den blir ør i hodet».

Skal vi i distriktene kunne få muligheten til å utøve næring og bevege oss og bruke veien som et ledd i dette, så må vi alle tilpasse oss for dette. Det kan ikke være slik at de som ikke har noen tilhørighet og ikke har opplevd hvordan reinen tenker og oppfører seg i henhold til bilvei skal kunne stoppe all ankomst for folk når det gjelder bilvei.

Alle burde også vite at reinen trekker mot vinden og den begynner å bevege seg noen dager før vinden snur.

Vinterbeite for reinen er også reinen avhengig om vinden er rett for at reinen skal trekke til disse plassene, Skal vi kunne ha en mulighet til å eksistere og ha friheter, så må vi legger til rette dette, så både folk og rein kan kunne fungere. Håper at de tenker på distriktene og ikke ønsker å tenke på distriktene, her kan vi få et felles løft på tvers av fjellene, tar da også med Hallingdal.

Gjør vi ikke det, så kan vi få mer forakt ovenfor myndigheter.

Har opplevd reinens atferd som barn og i voksen alder. Har noen eksempler som jeg ønsker å formidle.
Satt på bussen en sommer da jeg var ca. 10 år over Dagalifjell mange turister var også med i bussen. Når vi kom forbi Torsetlia fra Uvdal, så sa buss-sjåføren se der, der står det en stor reinflokk ca. 50–100 meter fra veien og ville krysse over mot tangen Uvdal øst.

Buss-sjåføren en lokal mann sa at vi kan stoppe, når vi hadde kjørt forbi noen meter, så kan dere få oppleve reinen på trekk. Da begynte flokken å bevege seg mot Rv-40 nå Fv-40 og krysset veien på vei mot Uvdal øst tangen. Jeg har flere opplevelser på Dagalifjell når reiene krysset veien også på høsten og vinteren.

Det snakkes også om en tunnel gjennom vegglifjellet mot skjervedalen. Her har tidligere ordfører i Rollag Steinar Berthelsen fronta dette arbeide den tida han var ordfører, og meiner fremdeles at dette vil være et godt alternativ til Imingfjell. Nå har Kongsberg-regionen sett i gang en samfunnsøkonomisk analyse av en slik vei sier Berthelsen og meiner at veien mellom Veggli og Tinn er den beste løysinga. Burde ikke en kostnadsanalyse sammen lignes med åpen vei over Imingfjell eller en tunnel på Imingfjell?

Berthelsen har sittet i styringsgruppa for regionplan for Hardangervidda som representant for Buskerud fylkeskommune. Nå sitter Berthelsen på fylkestinget for arbeiderpartiet og det er vel ikke vanskelig å forstå hvordan han jobber i kulissene og Berthelsen må vel kanskje være inhabil i denne saken, når den skal opp i fylkestinget. Det er vel også her noen Sp- politikere i Nore og Uvdal ønsker heller å støtte når de stemte mot i kommunestyret i desember i år. I denne forbindelsen kan en jo undres om dere er kjent på Tinn siden der veien kommer ned i øvrebygda i Tinn. Der er det to kryss som blir vanskelig heller umulig for større kjøretøy og i tillegg til dårlig veistandard.

Vi må vel tenke for alle som bor i ei bygd og særskilt Tessungdalen og pendlere og industri på begge sider av fjellet. Her blir en Fv, en blind vei på deler av vinteren, så håper politikerne i Tinn tenker for hele folket sitt til slutt og at fylkestinget i Buskerud ser verdien av dette. Tenker en bosetting og tenker på Tessungdalen, så burde vel tunnelen eventuelt vær fra øverst i Tessungdalen og kommet en plass i Imimgfjell/Uvdal.

«Skal Nore og Uvdal ha et villreins-senter, så legg det ved Turistheimen på Imingfjell, så kan en få se reinen på trekk på den andre siden av Sønstevatn-dammen».

Det som jeg også er undrende til er at i høringsuttalelse. Regional plan for Hardangervidda 2019 – 2035, at det ikke er med noen punkter om hundekjøring om vinteren ved Imingfjell og generelt for den saken skyld der det er rein.

Dette ønsker jeg å nevne fordi når veien i vinter ble utsatt noen dager for åpning i påsken 2019, fordi reinen krysset veien på vei til luftsjåtangen. Det er helt greit å stenge veien hvis reinen skal trekke over veien, men reinen hadde allikevel krysset veien mener jeg da. Hva med skiturister i påsken, som kan bevege seg overalt og ikke som bilen som kjøre etter en vei.

Når reinen hadde krysset vestover igjen, reiste det mange hundespann innover fra Imingfjell og slepa mot Mår, Gryttjønnan og Imingdalen. Da er simlene drektige og skal kalve snart, men dette blir ikke tatt med i høringen og bør være en enda viktigere faktor enn en vei som reine krysser.

Svaret jeg hittil har fått er at dette ikke var tema denne gangen? Neste revidering er vel 2035 og reinen skal da oppleve å bli forstyrret på sine kalveplasser og kalvingen skjer ikke på en bilvei.

Hvem er reinen med redd for, er det biler som kjører etter en vei som ikke lukter mennesker, eller er det mennesker utenfor veien som beveger seg og reinen kjenner lukta.


Uvdal 16/12.2019
Arne-Ottar Svendsen
Uvdal