Det er Statskogs tall hentet inn de siste ukene fra 400 kilometer takseringslinjer som indikerer oppsving for skogsfugl.

Skogsfugl er en samlebetegnelse på tiur, røy, orrhane, orrhøne og jerpe.

Sesongen varer fra 10. september til 23. desember.

I området Sølvverket, Kongsberg, har de følgende estimerte tetthet og antall kyllinger/høne for orrfugl og storfugl:

  • Lengde taksert: 60,8 kilometer.
  • Antall observasjoner: 62
  • Estimert tetthet (fugl/kvadratkilometer): 15 (10,6 – 22,1)
  • Estimert kylling/høne: 2,8 (1,4 – 4,1)

God kyllingproduksjon

- Kyllingproduksjonen er meget god, og rikelig med smågnagere har bidratt til lavere rovdyrpress. Det ser også ut til at kyllingene har funnet tilstrekkelig føde i tørkeperiodene, sier Jo Inge Breisjøberget i en pressemelding. Han er fagsjef for jakt og fiske i Statskog.

Taksering skjer ved at hund og hundefører går langs en linje i terrenget, og registrerer antall observerte fugl. Det rapporteres også om smågnagere som ses langs denne linja.

- For Statskog er det viktig å hente inn stadig mer informasjon, slik at vi kan drive en bærekraftig forvaltning. Det gode samarbeidet med jeger- og fiskerforeninger landet rundt er avgjørende for å få til dette, fortsetter Breisjøberget.

TILBAKEBLIKK: NM i Kongsbergs skoger

Trenden snur

De siste årene har det vært en kraftig tilbakegang av orrfugl. Denne trenden ser ut til å snu i år.

- Utviklingen er god både for storfugl og jerpe, men vi ser at orrfugl har fått et ekstra stort løft. Dette er veldig gledelig, sier Breisjøberget.

Tetthet av skogsfugl varierer en god del mellom de ulike takstområdene. Det kan skyldes tørken, ved at fuglene har trukket ned i myrkanter og andre våte områder.

Dette fanges ikke nødvendigvis opp i rette takstlinjer som ofte ligger i tørre områder.

Statskog har store terreng for storfugljakt i store deler av landet, fra Gjerstad i sør til Troms i nord. Jakta er åpen for alle interesserte.

Bildeserie

Mange bilder fra NM skog 2016

 

Lovende rypehøst

I tillegg er det også en lovende rypehøst i fjellet.

Etter flere år med svak utvikling viser tall fra Statskog et oppsving i rypebestanden over hele landet, melder Statskog.

Tallene er hentet inn i perioden 4. – 20. august i samarbeid med jeger- og fiskerforeninger over hele landet hvor Statskog forvalter jakt. Totalt er det telt ryper på 1800 kilometer takseringslinjer for Statskog, noe som gir et rikt datagrunnlag.

Høstens rypejakt starter 10. september.