Demokrati handler om mer enn å bruke stemmeretten sin i forbindelse med lokalvalg og stortingsvalg. Det handler om å bygge kunnskap og kompetanse i befolkingen, og bidra til at alle føler seg som en del av samfunnet, og legge til rette for at alle kan bidra på sin måte til fellesskapet. Her spiller bibliotekene en helt sentral rolle.

Ikke bare er bibliotekene sentrale i arbeidet med folkeopplysning, og spre kunnskap om det norske samfunn – om likestilling, demokrati og menneskeverd, bygge kompetanse og skape gode leseferdigheter i befolkningen. Det er også en viktig møteplass og frisone, hvor alle kan droppe inn, sitte for seg selv og kose seg med en bok eller e-bok, eller være sammen med andre mennesker og delta i diskusjoner – kanskje bli utfordret på sine kunnskaper og forestillinger.

Det er dette demokrati og demokratibygging handler om; skape et inkluderende samfunn, bidra til meningsutvekslinger basert på kunnskap, skape sosial bærekraft og mobilitet, og bygge broer mellom folk og kulturer.

Vi ser hvordan bibliotekene fyller så mange viktige funksjoner, både for den enkelte og for samfunnet, at jeg med hånden på hjertet vil si at jeg elsker bibliotekene.

Viken fylke har en stor og mangfoldig befolkning, og selv om terskelen er lav for å oppsøke et bibliotek, så er det en terskel for noen. Det kan handle om språkbarrierer, store geografiske avstander, manglende kollektivtrafikk eller andre barrierer. Det kan også være at det er aktuelle temaer i samfunnet som vi ikke har klart å fange opp, eller har hatt plass til i bibliotekene. Derfor må vi fortsette å jobbe for enda bedre bibliotekstjenester til alle innbyggere i Viken, og fortsette arbeidet med å styrke bibliotekene lokalt.

Nå gleder jeg meg til å møte alle de fine folka som jobber på bibliotekene og med bibliotekutvikling rundt om i Viken på samlingen, og ser fram til gode diskusjoner. Ses snart!