Jeg har en sønn som har startet på skolen i år. Streiken er viktig for min sønn, for at min sønn skal ha lærere og en skole som har de pedagogiske og didaktiske verktøyene som trengs for å holde han på stolen, for å sikre læring, fremgang og trivsel.

Som lærer selv har jeg sett hvor lite som skal til for å gi elever den knaggen de trenger for å endelig få forståelse og å lære et begrep, konsept eller mattestykke. Og jeg vet så inderlig vel at denne kunnskapen ikke ligger i en folkelig forståelse av hvordan man hanskes urolige elever, rastløse sjeler eller innesluttede personer. Det kreves en stor verktøykasse, en verktøykasse man får gjennom utdanning.

Nesten hver 5te lærer er ukvalifisert, hva gjør det med våre barns utdanning? Det går utover barnas utdanning, og det har store konsekvenser for den enkelte hvordan de møtes i skolen. Kan du se for deg at et av dine barn aldri blir møtt på sitt nivå i matematikkundervisningen? Kan du se for deg at barnet ditt blir oversett fordi det er stille? Hva om lesevansker ikke oppdages? Mobbing ikke blir fanget opp? Kan du se for deg at klassemiljøet blir dårligere med noen som ikke har verktøykassen en lærerutdanning gir?

Det snakkes stadig om at det skal satses på utdanning, man kan si det er et politisk konsensus rundt at skolen er viktig for samfunnet, for det er der vi skal få fremtidens leger, sveisere, vernepleiere, lærere, politi og sykepleiere. Det er også gjennom utdanning vi skal få nok skattekroner for å håndtere en eldrebølge, for å sikre velferdstjenester og for å sikre et verdig og godt liv for alle.

Det sies at gjennom skolens innhold og prioritering kan man skimte det samfunn man vil ha i fremtiden. KS styrer skolen med et mandat fra norske politikere, men jeg har enda til gode å se det politiske partiet som har mindre lønn til lærere, flere lærere uten godkjent utdanning og lærerflukt på programmet. KS styrer læreryrket mot deevaluering av kompetanse, stadig flere ukvalifiserte lærere og et stadig økende lønnsgap mot andre stillinger med krav om lignende utdanning. Er det denne samfunnsutviklingen vi vil ha?

Jeg støtter denne streiken for en bedre skole for mine sønner, for et samfunn som skal leve av de vi utdanner, for et inkluderende og godt samfunn hvor alle elever blir møtt med de pedagogiske og didaktiske verktøy som trengs for at de skal få en god og verdig utdanning. Jeg støtter denne streiken for mine barn, og for dine barn.