– Jeg var «fed up» av livet som danser, og dro til Norge