Færre arbeidsledige i Kongsberg og Numedal

Nav-direktør Elisabeth Holen.

Nav-direktør Elisabeth Holen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I hele vårt distrikt er det nå færre arbeidsledige enn for en måned siden.

DEL

I Buskerud var det registrert 3.456 helt ledige personer, en nedgang på en prosent sammenlignet med september i fjor. Ledigheten i hele fylket var på 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Det er Nav Buskerud som har offentliggjort tallene for september 2018.

Videre er det gledelig at antall arbeidssøkere på tiltak er mer enn halvert siste året. Ledigheten for hele Norge gikk ned med åtte prosent sammenlignet med samme tidspunkt året før, og var på 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

– Antallet helt ledige går fortsatt ned i Buskerud. Samtidig ser vi en betydelig nedgang i antall arbeidssøkere på tiltak, sier fylkesdirektør Elisabeth Holen i Nav Buskerud, i en pressemelding.

– Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak er nå 648 færre enn på samme tid i fjor. I både Kongsberg, Nedre Eiker og Røyken er nedgangen på mer enn 100 personer, sier Holen.

Nedgang i ingeniørfag

Den største nedgangen i ledigheten var innen ingeniør- og ikt-fag med 18 prosent (- 52 personer).

Ledigheten innen helse, pleie og omsorg sank med ni  prosent (- 28 personer). Ledigheten innen bygg og anlegg sank med åtte prosent (- 25 personer) og innen industriarbeid med fire prosent (- 15 personer) sammenlignet med september i fjor. 

(Saken fortsetter under tabellen)

 ARBEIDSLEDIGE      ARBEIDSSØKERE PÅ TILTAK
KOMMUNE

Antall

% av arb.styrken

Endr.fra mnd.før

Endr.fra året før

Antall

% av arb.styrken

Endr.fra mnd.før

Endr.fra året før

Kongsberg

315

2,2

-9

-43

55

0,4

-8

-59

Flesberg

22

1,6

-4

9

9

0,6

3

1

Rollag

17

2,3

-7

11

13

1,7

7

8

Nore og Uvdal

8

0,6

-1

-2

*

*

*

*

Ledige stillinger

Nav skriver at de registrerte 1.218 nye ledige stillinger i Buskerud i september.

Innen helse-, pleie og omsorg var det 222 nye ledige stillinger, innen bygg og anlegg 196, innen ingeniør- og ikt-fag 129, innen industriarbeid 126 og innen butikk- og salgsarbeid 112 nye ledige stillinger.

Ledighet etter kjønn og alder

Det var 1 775 helt ledige menn i september, en nedgang på 79 personer (ned fire prosent) fra året før. For kvinner var antall helt ledige 1.681, en økning på 55 personer (opp tre prosent).

– I september så vi en nedgang i aldersgruppen 16-29 år på 42 personer (opp fem prosent). I aldersgruppen 50-59 år en økning på 24 personer (opp fem prosent). I den eldste aldersgruppen, 60 år og over, så vi i september en nedgang på 19 personer (ned seks prosent), opplyser Elisabeth Holen.

Nøkkeltall Buskerud

Det var 3 456 registrerte arbeidsledige i Buskerud i september. Det utgjør 2,4 prosent av arbeidsstyrken og er en nedgang på 1 prosent sett i forhold til september i fjor.

Det var en økning på tre prosent for kvinner (55 personer) og en nedgang på fire prosent for menn (79 personer). Antall arbeidssøkere på tiltak utgjorde 540 personer. Det var 624 færre enn på samme tid i fjor.

I Buskerud registrerte Nav 1.218 nye ledige stillinger i september. I aldersgruppen 16-29 år var det en nedgang i ledigheten på 42 personer (ned fem prosent) fra året før. I denne gruppa er det 850 personer.

Artikkeltags