– Flere enn fire ønsker seg hel stilling på legevakta

På Kongsberg legevakt er det nå cirka 20 årsverk fordelt på 28 ansatte. Ansatte på legevakta har en gjennomsnittlig stilling på 75 prosent. Fire personer er ansatt i 100 prosent stilling heltid.