Kritiserer ulik praksis for fleksitid

Artikkelen er over 1 år gammel

Mari-Ann Bakkelund som er tillitsvalgt for Parat i Kongsberg kommune, mener at ordningen med fleksitid bør omfattes av likhetsprinsippet. Slik er det ikke i dag.