Gå til sidens hovedinnhold

Jordskifteretten og Knutevegen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Dag Fossen, varamedlem til UMU (Sp) etterspør i et leserinnlegg i Lp 19. juni om det er rimelig at Kongsberg kommune skal koste fri vei til Knuten. Jeg vil snu spørsmålet og spørre Fossen om han synes det er rimelig at en kommune forventer at et museum skal bruke sine midler til oppgradering av veier? Og spesielt en vei som går til byens viktigste, største og mest brukte friluftsområder?

Norsk Bergverksmuseum er en stiftelse. Vårt primære formål er å ivareta samfunnsoppdraget om formidling, forskning og forvaltning av kulturhistoriske verdier på vegne av fellesskapet. Våre publikumsaktiviteter foregår i dag i all hovedsak på museet og i Sølvgruvene/Saggrenda og i mindre grad på Haus Sachsen. Museet er derfor uenig i den trafikktellingen som kommunen har lagt til grunn i sitt prosesskriv til Jordskifteretten.

Vi vet alle at det vil gå med store summer til å oppgradere Knuteveien, og enhver kostnad som museet blir påført, vil gå ut over våre primære oppgaver. Museet får allerede kritikk for at vi ikke i tilstrekkelig grad vedlikeholder våre bygg (museet har i alt 50 bygg pluss sikring og vedlikehold av publikumsanleggene i Kongens gruve). Dersom vi skal delta i oppgraderingen av Knuteveien, vil dette naturlig nok gå ut over andre viktige oppgaver for museet. Museet bekoster i dag, sammen med Statskog, veien inn til Haus Sachsen, og sørger for at den av hensyn til brannsikring, også er åpen vinterstid.

Sett i lys av den siste tidens debatt om manglende skjøtsel av kulturminner og visjoner om å utnytte reiselivspotensialet i gruveåsen, så er det i beste fall interessant at man parallelt kjører en prosess til Jordskifteretten som vil svekke museets handlingsrom dersom kravet fra kommunen går gjennom i Jordskifteretten 27. juni.


Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.