Dette skriver de på løpets hjemmeside; Det 20. Vegglifjellrennet som etter planen skulle vært arrangert 27. februar 2021, avlyses med tanke på situasjonen rundt covid-19. Dette ble besluttet av rennledelsen i samarbeid med representant fra Rollag kommune i dag. Det er og har vært lav smitte i vårt område, og den dugnaden ønsker vi fortsatt å bidra til.

Vi ønsker ikke legge til rette for økt smitterisiko, og følger det regelverket, og de presiseringer som ligger til grunn for skiarrangementer som innebærer deltakere fra en større geografi.

Dette er en stor skuffelse for rennledelsen til Vegglifjellrennet, vi hadde sett fram til å jubilere med vårt 20. renn i rekken.

Samtidig benytter vi muligheten til å invitere alle både løpere, samarbeidspartnere og frivillige til nytt renn i februar 2022.