GLADE BAKERE: Seks damer og seks slag. Fra venstre: Ingebjørg Gustavsen, Birgit Louise Rønningen, Else Olsen, Bjørg Odda, Sissel Dahlskås og Siv Torjussen.
Jan Storfossen

Bakste- og skravlelag med lange tradisjoner

Publisert