Jusprofessor advarer: –⁠ Ikke bestill, ikke betal!

AVBESTILLE: Det er lurt å være klar over dine rettigheter om du blir nødt til å avbestille reiser fremover.

AVBESTILLE: Det er lurt å være klar over dine rettigheter om du blir nødt til å avbestille reiser fremover. Foto:

Av

Betaler du noe på forhånd nå til noen som går konkurs, har du antakelig tapt de pengene.

DEL

(Drammens Tidende) Høyst sannsynlig kommer det en konkursbølge fremover som følge av et næringsliv som står i fare for fullstendig å gå i stå. Jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen leder en forskergruppe for formuesrett og er ekspert på konkurser.

Han sier at det rettslige utgangspunktet ved konkurser er at hvis du har betalt noe på forhånd, behandles dette som alminnelig uprioriterte krav i konkursboet. Det betyr trøbbel med tanke på hva du kan håpe å få igjen: Du stiller bakerst i køen.

- Tanken er at alle kreditorer skal få like god dekning, der midlene i konkursboet fordeles rettferdig. I norsk rett er lønnskrav og skatte- og avgiftskrav prioriterte krav. Normalt får de uprioriterte kreditorene veldig lite igjen ved konkurser.

Tapt

– Pengene er i utgangspunktet tapt, og du er heldig hvis du får utbetalt en andel, en dividende, sier Marthinussen til Nettavisen Økonomi.

Hvis du har betalt et depositum til en arrangør for leie av lokaler og lignende, kan du antakelig se langt etter disse pengene. Det er verdt å merke seg at et depositum her ikke er et depositum i juridisk forstand som et husleiedepositum.

Klikk på bildet for å forstørre. IKKE BETAL PÅ FORHÅND: Jusprofessor Hans Fredriksen Marthinussen advarer mot at du står usedvanlig svakt i konkurser.

IKKE BETAL PÅ FORHÅND: Jussprofessor Hans Fredriksen Marthinussen advarer mot at du står usedvanlig svakt i konkurser. Foto: (Universitetet i Bergen)

– Et huseleiedepositum står på en sperret konto og går utenfor en konkurs. Et depositum ved leie av lokaler vil allerede være brukt opp, advarer Marthinussen.

Normalt er det sånn hvis du skal betale depositum innen en frist og ikke betaler i tide, kan motparten heve kontrakten. Misligholder du betalingsfristen, kan saken ende opp i inkassokrav.

– Sjekk derfor kontrakten om du kan trekke fra deg avtalen, er det klare rådet.

Bindende avtale

Med mindre du kan sannsynliggjøre allerede i dag at motparten vil misligholde sine forpliktelser, vil motparten kunne holde deg til avtalen. Du risikerer inkasso. Går motparten konkurs, er det imidlertid en klar fordel ikke å ha forskuddsbetalt. Siden arrangementet da blir avlyst, vil ikke bostyrer kunne kreve pengene.

– Dette er en risikovurdering den enkelte må gjøre, og du må være forberedt på å miste pengene.

– Og det er ikke noe man kan skylde på som er ekstraordinært?

– Hva er alternativet, at staten skal betale? Problemet er at pengene er vekk, så det er ikke noe alternativ. Konkurs er en krise, men det er nettopp det som er meningen med konkurser. Vi må få en avvikling, svarer Marthinussen.

Utenfor kontroll

Men så har vi alle de som har forhåndsbetalt arrangementer som blir avlyst på grunn av de kraftige restriksjonene fra myndighetene. Et typisk eksempel er avlyste konserter. Har konsertpublikumet automatisk krav på refusjon? Marthinussen sier utgangspunktet er reglene om såkalt force majeure.

Force majeure løser en eller begge parter fra ansvar for mislighold. Dette skjer når det oppstår en ekstraordinær hendelse eller omstendigheter utenfor partenes kontroll.

Typiske eksempler er flom, krig, opprør og naturkatastrofer. Slike uforutsette hendelser hindrer én eller begge parter i å gjennomføre det de er blitt enige om i kontrakten.

Begrenser

– Spørsmålet er om du har krav på erstatning fra konsertarrangøren. Hvis en konsert må avlyses, har du i utgangspunktet krav på å få billettpengene tilbake, men reglene om force majeure begrenser retten din til å kreve noe mer.

– Har du betalt for å leie et lokale og myndighetene har sagt at ditt planlagte arrangement ikke kan avholdes, er det ikke gitt at utleier må betale, så lenge utleier fortsatt stiller lokalene til disposisjon. Det kan bli deg, sier Marthinussen.

Her er det imidlertid nyanser. Hvis et hotell stenger, har du krav på å få tilbake et depositum og lignende.

Ditt problem

– Men hvis myndighetene som nå setter begrensninger på hvor mange som kan være med på festen, er problemet ditt, advarer Marthinussen. Får du ikke lov til å arrangere noe for mer enn fem personer, er det din risiko.

Naturkatastrofer, krig og lignende er noe norsk og internasjonal kontraktsrett har håndtert før. Jussprofessoren sier vi har relativt godt etablerte regler for å håndtere risikofordelingen for hendelser som er utenfor partenes kontroll.

– Da fritas man gjerne fra forpliktelsene, og du kan ikke kreve en ytelse. Begge parter blir skadelidende, og norsk kontraktsrett er ganske flink til å balansere disse hensynene, sier Marthinussen.

Ikke bestill, ikke betal

– Så hva er dine beste råd fremover hvis man er usikker og skal betale noe på forhånd?

– Det må være ikke å bestille og betale noe nå, sitt heller på gjerdet. Det er det jeg gjør, svarer juristen og eksperten.

– Har du muligheten til å avbestille og avlyse uten gebyrer, er det ofte lurt. Aktiviteten i samfunnet vil stort sett være lav fremover, så du får sikkert bestilt senere ved en senere anledning. Avlys og avbestill det du kan, er det klare rådet.

Send dine tips og bilder her «

På disse sidene finner du alt stoff om dine hyttedestinasjoner. Sidene er et samarbeid mellom Bygdeposten, Laagendalsposten og Drammens Tidende.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken