Gå til sidens hovedinnhold

Kampen mot stigmaet – om råkjøring og rånermiljøet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fra småbarnsmødre til tenåringer med ferskt førerkort, er rånere et vidt begrep som brukes i forbindelse med forskjellige bilinteresserte folketyper. Man trenger ikke nødvendigvis å være en råner for å få et skjevt blikk fra andre samfunnsborgere som ikke deler samme interessen og forståelsen for den type livsstil.

For det er en livsstil.

Det er en sosial faktor og en sunn interesse for en bred aldersgruppe, der samhold, fellesskap og gjensidig interesse for et varmere samfunn er hovedkjernen.

Jeg ønsker ikke å rosemale og romantisere rånerkulturen, for i liket med samfunnet vi lever i er det alltids et fåtall som ikke forholder seg til normene man ofte møter i dette miljøet. For selv om grensesprengning og unormal og i noen tilfeller dyssosial atferd er noe som er vanlig, er det i likhet med resten av verden vi lever i normalt å påtreffe innenfor de fleste miljøer og folkegrupper.

Uttrykket å ikke dra alle over en kam, blir ofte brukt, men sjeldent i praksis da flere opplever et visst stigma mot rånekulturen og unge bil- og motorinteresserte.

Det er dette stigmaet jeg kjemper for å oppheve, for å vise at det er ikke bare en gjeng med tullinger som sitter bak rattet på disse bilene, men at det ofte er samfunnsnyttige borgere, mødre, fedre, politikere og unge lovende mennesker som ikke fortjener å bli sett ned på eller satt i bås på bakgrunn av interessen eller hobbyen sin.

Samfunnet står best sammen, og er ikke tjent med en «oss mot de mentalitet» på noen sider av loven eller samfunnsgruppene.

Vi har ropt høyt i gatene at idretten får enorme mengder finansiell støtte fra stat og kommuner, men hvor er grasrota for rånerne?

For den bilinteresserte ungdommen?

Det er min mening at det finnes en rekke tiltak som kan gjøres av ungdommen selv i samarbeid med kommunen for å få ned nattestøyen og få tryggere veier.

Ved flere anledninger har jeg sendt mailer og søknader til kommuner om et samarbeid, en samtale eller tildeling av en egen plass, uten hell. Det er forståelig at det innebærer en viss risiko med å budsjettere penger til et slikt prosjekt, men den sosiale avkastningen vil være meget stor.

Ikke bare får vi et nytt tilbud til unge som ikke er interessert i sport, vi får også et nytt tilbud som kan holde unge vekk fra et raskt voksende rusmiljø.

Samtidig vil det kunne være mulig å i større grad regulere natteferdsel, forsøpling, støy og generell uønsket atferd.

For selv om man kanskje har et dunkende anlegg, sotede ruter og ofte står parkert med andre biler, betyr det ikke nødvendigvis at man er en råkjører.

Råkjørere kommer i alle former og fasonger, til tross for alder, yrkesstatus og fritidsinteresser.

Som forebyggende tiltak mot råkjøring og såkalt racing på offentlige veier og områder, vil jeg foreslå å skru opp forsikringer og lånerenter på biler over en viss effekt for personer i aldersgruppen 18–25 år.

Dette vil naturligvis ikke automatisk fjerne alle råkjørere eller utelukke at unge råkjører, men vil med tiden bedre statistikken og tryggheten på veien betraktelig og hjelpe oss et lite skritt videre mot nullvisjonen.

Andre forebyggende tiltak kan gjøres av kommuner, i form av tildeling av eget område, som drives av frivillige, slik blir kostnadene ved banebruk, helsepersonell og sikkerhet dekket av sjåførene og de frivillige selv. I dagens samfunn snakker vi høyt om den sosiale dugnaden, så hvorfor ikke slå et slag for nettopp en dugnad for å gjøre banekjøring for unge billigere og mer attraktivt, enn å risikere eget og andres liv på offentlige veier.

Bilmiljøet i Norge rommer mange personer med enorme ressurser, og sammen på en frivillighetsbasis, kan dette i samarbeid med kommunen gi store positive ringvirkninger på trafikksikkerhet og ferdsel i samfunnet vårt.

Men vi må tørre å satse på disse ressursene og menneskene bak.

Kommentarer til denne saken