Det kommer fram i en pressemelding fra Glitre Energi tirsdag ettermiddag.

– Det er viktig for oss å ta en aktiv rolle for å sikre robuste energiselskap i våre regioner. En eventuell fusjon vil være en stor verdiskapende mulighet for eierne som vil bidra til utvikling av ny forretning, grønn vekst og attraktive arbeidsplasser. Målet er å skape økte verdier for kunder, eiere og samfunnet som helhet, sier styreleder Ann-Christin Andersen i Glitre Energi i meldingen.

Nest størst

En fusjon vil gjøre det sammenslåtte selskapet til Norges nest største nettselskap med ca. 300.000 nettkunder og det tredje største når det gjelder vannkraftproduksjon.

– Vi forventer at en mulig fusjon vil legge til rette for betydelige gevinster. Store aktører rundt oss slår seg sammen og da er det viktig at vi også posisjonerer oss for å sikre og videreutvikle våre verdier, uttaler styreleder Lars Erik Torjussen i Agder Energi i pressemeldingen.

Kongsberg kommune eier for øvrig nesten 12 prosent av aksjene i Vardar, som igjen eier 50 prosent av Glitre Energi. Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal har også aksjeposter i Vardar.