Torsdag 7. mai avholdt Flesberg Kommunestyre et digitalt møte som det denne gangen var mulig å følge for offentligheten på PC-skjermen.

En av representantene ba om svar på berettigede spørsmål knyttet til Flesberg kommune (FK) sin behandling av fusjonssaken mellom Flesberg Elektrisitetsverk (FE) og Rollag Elektrisitetsverk (RE). Stor var min overraskelse over at ordføreren denne gangen kom trekkende med nok en ny konsulent som skulle besvare spørsmålene.

Morten Lunde, som karen heter, er godt kjent i e-verks miljøet i Numedal fra tidligere. Lunde var engasjert av Numedal Fiber (NuFi) for å komme med forslag til fremtidig organisering av NuFi, men forslaget hans ble ikke vedtatt. Han var også i en periode engasjert av FE i forbindelse med fiberutbyggingen vår på Blefjell. Dette prosjektet blir heller ikke gjennomført etter hans forslag.

Trolig har FK ikke bedt om referanser fra noen i el-verksmiljøet i Numedal før de engasjerte Lunde. I tillegg er vi jo kjent med at FK har engasjert advokatfirmaet Thommessen. Av erfaring vet vi at ingen av disse er billige «å ha i kosten».

Situasjonen er, som vi alle kjenner godt etter hvert, at vi har et vedtak fra Generalforsamling i FE fra februar, hvor 79 prosent av aksjonærene stemte for en fusjon med RE basert på fremlagte fusjonsplan og bytteforhold. Dette flertallet har vurdert at verdien av å beholde det lokale eierskapet er viktig. De har sett at vi i et felles selskap med RE bygger verdiene i FE slik at vi på et senere tidspunkt vil være mer verdt dersom vi da ønsker et salg.

Et mindretall med FK i spissen nekter å respektere dette vedtaket. Det er i seg selv ganske sensasjonelt at en kommune ikke har respekt for lovlige fattede vedtak. Og ganske spesielt at en ordfører ikke har respekt for de velgerne som stemte på han i fjor høst. Mange har ovenfor meg gitt uttrykk for at Oddvar skal være glad for at det ikke er kommunevalg denne høsten.

Bytteforholdet med RE er forhandlet fram basert på anerkjente metoder av landets beste fagpersoner på dette. Videre har vi hensyntatt lokale forhold. Alt er basert på at vi skal drive et selskap sammen. Flesberg kommune gir seg ikke med å sammenligne antatte markedsverdier med de verdiene som danner grunnlaget for bytteforholdet i fusjonen med Rollag. Dette er ikke sammenlignbare tall. Jeg er fullstendig klar over at antatte markedsverdier ligger langt over verdiene som framkommer i bytteforholdet. Og de hadde vi lagt til grunn dersom vi skulle selge FE. I bytteforholdet med Rollag er det ikke om å gjøre å få tallene så høye som mulig, men å få forholdet mellom tallene så riktige som mulig.

FK har arbeidet med Ringerikskraft i det skjulte i lang tid, og tilbudet derfra blir nærmest sammenlignet med at «vi alle kommer til himmelen». Det vet vi ingen ting om. Dersom eierne hadde fattet vedtak om å selge FE, ville styret innhentet tilbud fra alle aktuelle kjøpere. Da kunne man sammenligne, og først da fastslå hva som er riktig markedsverdi på FE.

Før vedtaket om fusjon med RE var styret i kontakt med Glitre. Glitre har hatt respekt for at eierne har ønsket å danne et felles selskap sammen med RE, og hatt så pass folkeskikk at de ikke har forsøkt å torpedere prosessen mellom Rollag og Flesberg med å komme med «tilbud» etter at vedtakene er fattet.

Lunde kom i kommunestyremøte inn på at tilbudet fra Ringerikskraft inneholdt seks punkter: Nettleie, arbeidsplasser, investeringer, utbytte, aksjeverdier og styringsmodell. Det vil føre for langt å kommentere alle punktene her. Det får vi anledning til senere siden det i ettertid har kommet fram at det finnes et aksjonærfellesskap som har invitert til eiermøte i FE hvor Ringerikskraft vil orientere.

Men det virker som om tilbudet er forsøkt krydret med å «tilby» 50 mill. til fiberutbygging i Flesberg. Dette er penger FE vil takke pent nei takk til, siden prosjektet er så lønnsomt at dette vil vi ha for oss selv. Finansieringen er i orden, kompetansen for å bygge har vi i egne rekker, og vi er i gang med byggingen allerede.

Lunde kom også inn på forholdet til eierstyring, og mer enn antydet at FE sine spesielle stemmerettsregler med at ingen aksjonær har mer enn en stemme på generalforsamling, er gammeldagse og modne for endringer. Jeg mener at det vi nå opplever fra Flesberg kommune sin side gjør at disse reglene er minst like aktuelle i dag. Uten disse hadde ikke de private aksjonærene i FE hatt noen ting å si, vi hadde hatt et elverk med kommunal styring. Og med det råkjøret vi opplever fra Flesberg kommunes side nå, så hadde det vært en kort vei til Hønefoss.

Flesberg kommune truer med å bryte aksjonæravtalen de har med de øvrige aksjonærene i FE. Dersom man ikke kan stole på at en kommune respekterer lovlige fattede vedtak, hvem kan en stole på da? Og kan Flesberg kommune forvente etter dette at dens innbyggere vil respektere lover og regler?