Spørsmålet er en het potet i fylkespolitikken etter at Kongsberg kommune uten engang å informere samarbeidspartnerne i USN og fylkeskommunen har vedtatt å selge seg ut av eierskapet i KRONA. En transaksjon som endrer på de grunnleggende forutsetningene for samarbeidet om, utviklingen av KRONA og Kongsberg som utdanningsby.

Å drive langsiktig offentlig tjenesteproduksjon i OPS lokaler er en omstridt løsning. Fylkeskommunen og USN (tidl. høgskolen) ble med på OPS prosjektet på Kongsberg under tvil, fordi det var den eneste løsningen Kongsberg som vertskommune hadde å tilby. Alternativet var krystallklart og lite fristende: å oppfylle Høyre og Kristin Ørmen Johnsens våte drøm om kaos, så både høgskoleaktiviteten og fagskolen kunne flyttes til Drammen.

Gjennom kommunes store egeninteresser som leietaker og 40 % eierposisjon i KKPE AS ble det lagt til grunn at leietakerinteressene til USN og fylkeskommunen ville bli ivaretatt på en måte som var akseptabel. Som sentral fylkespolitiker gjennom hele prosessen kan jeg garantere at det ikke ville blitt fylkeskommunal deltagelse på de vilkår som nå foreligger når Kongsberg kommune har skyflet over all styring av drift og utvikling til kapitalinteressene alene. I fylkespolitikken oppleves det som har skjedd i denne saken som et svik, ja rett og slett oppsiktsvekkende arrogant og slett vertskommunepolitikk.

At Høyre og Frp, som har som uttalt politikk å legge til rette for at kapitaleierne i størst mulig grad skal få slurpe i seg fellesskapets midler fra kommunekasser, fylkeskasser og statskassa ivret for denne transaksjonen overrasker vel ingen. Men hva er motivet for de andre pådriverne? Kongsberglista, Senterpartiet og de andre småpartiene som støttet salget? Utenfra er det ikke mulig å se en eneste vinner ut over kapitalinteressene. Innbyggerne, USN, Fagskolen Tinius Olsen og Kongsberg kommunes troverdighet som samarbeidspartner, kommer dårlig ut!

Hvorfor ble ikke fylkeskommunen og staten invitert inn i prosessen hvis kommunen måtte selge? Kanskje kunne Kongsberg kommune fått et langt bedre økonomisk resultat enn å overlate KRONA helt til privatkapitalen. Både i faktisk oppgjør for aksjeposten, og ved at man da hadde leietakerinteresser i styret for KKPE AS som sikret kommunen, fylkeskommunen og statens interesser som leietakere.

Her er det mange spørsmål uten svar. Når resultatene kommer til å røske tak i kommunekassa, fylkeskassa og statskassa, og konsekvensene av at kommunen ikke lenger har en hånd på rattet når det gjelder utviklingen av KRONA og denne viktige delen av Vestsiden viser seg bør alle som bryr seg sende en tanke til de som solgte ut det offentlige deleierskapet i KRONA til storkapitalen. De vet utmerket godt hva de har gjort, og har aktivt ønsket de konsekvensene dette vil få for skattebetalernes midler, utvikling av Vestsiden og Kongsberg som kunnskapsby. Trist.