Jeg spør meg hvor står Laagendalsposten i vernet om ytringsfriheten …?

Personen som hengte opp karikaturer av Muhammed i Kongsberg var ønsket til et intervju i Laagendalsposten.

Personen fikk imidlertid beskjed av Lps journalist Mona Sandviken at de ikke ville gjennomføre et intervju UTEN at personen som hang de opp sto fram med fullt navn i avisa.

Laagendalsposten valgte heller ikke å trykke bilde av de karikaturene som ble hengt opp rundt i Kongsberg, mye mulig av frykt for konsekvenser.

Feigheten fra Laagendalsposten med å støtte opp om ytringsfriheten og læreren som brukte de samme karikaturene i sin undervisning er til å ta og føle på.

I stedet skyver Laagendalsposten ansvaret for kritikk av den mest konservative og politiserte 1400 år gamle religionen over på de «martyrene» som våger å ta denne kritikken.

SKAM DERE Laagendalsposten …

Likeså er ikke kritikken mildere mot det lokale politiet i Kongsberg, der dere uttaler at dere er redde for konsekvensene av å «krenke» denne religionen.

Hvilke konsekvenser spør jeg …?

Hvis det er slik at å utøve ytringsfriheten og det å kritisere religionen islam skal være vernet og medføre konsekvenser for den som gjør det, da er det noe fundamentalt galt i Norge.

For i hvilken annen religion kan det få konsekvenser å tegne eller drive med satire mot en profet, gudsfigur, eller hvilken som helst annen person.....?

......Ingen det jeg kjenner til.

Skulle det være slik at det går personer rundt i Norge som er potensielle til å utføre samme handling som mot læreren i Frankrike (for noe så uskyldig som karikaturer), da er det all grunn til å kritisere myndigheter og være bekymret for radikale miljøer og innvandringspolitikken i Norge.

Det er all grunn til å hedre Charlie Hebdo, Jyllands-Posten, avisa Dagen, den drepte læreren i Frankrike og andre som våger det samme som denne personen gjorde i Kongsberg.

Vi må alle vise forakt på vold mot personer som bruker sin ytringsfrihet gjennom satire, undervisning eller opplysning.

Jeg er imidlertid ikke overrasket, men derimot skuffet, over både Laagendalsposten tilnærming og politiets reaksjonsmønster i denne saken.

For er det noe verken Laagendalsposten eller politiet i Kongsberg har forstått, så er det hvor viktig ytringsfriheten står i forhold til demokratiets verdier.

Ytringsfriheten og demokratiet skal vernes av myndigheter og medier, noen ganger også gjennom anonymitet.

Dette er nedfelt i ethvert FRITT DEMOKRATI enten man liker innholdet, eller ikke.......!