Kartlegger mulighetene på Heistadmoen

17. april 2020 la regjeringen fram den nye langtidsplanen for Forsvaret. Planen legger opp til at Forsvaret skal styrkes med 16,5 milliarder kroner over de neste åtte årene.