KDA økte omsetningen med 200 millioner kroner

Forsvarsvirksomheten til Kongsberg Gruppen er lite berørt av Covid-19 så langt.