Årsmøtet i KIF bestemte seg for å ta opp e-sport som ny gruppe i foreningen og dette blir da den 11. idretten KIF har på programmet.

Her er er innstillingen til årsmøtet: «Det har blitt politisk vedtatt å opprette et nytt e-sportssenter i gamlekinoen i Kongsberg. Frivilligheten som består av KIF og Skrim (egen prosjektavtale) skal i samarbeid med Kongsberg kommune og KDA drifte prosjektet de neste tre årene. Kommunen stiller med gratis lokaler og KDA med menneskelige (50 % stilling) og økonomiske ressurser (sponsorat) for e-sportssenteret. Målet er at tilbudet skal åpnes så raskt som mulig etter at lokaler og utstyr er på plass. Styret ser på dette som et viktig tiltak for å kunne inkludere flere medlemmer inn i idretten, og at disse får være en del av et positivt fellesskap og samtidig oppnå mestring og utvikling. Mangfold og samhold vil være i sentrum for den nyopprettede gruppa."

Målgruppen er fra 12 årsalderen og oppover, og planen er at tilbudet skal gjennomføres to til tre ganger i uka.

I innstillingen skrives det at det også vil bli muligheter for arrangement som camper, treff og LAN i regi av e-sportssenteret.