Aller siste visning i kinobygget

Helge Muggerud har jobbet ved kinoen i 50 år, og har gått igjen i lokalet siden kinodriften ble nedlagt i 2015. Nå står ombygging for døren, og han inviterer til en guidet runde i gangene.