Bratt år for Krona kino

Krona kino har en husleie på 3,5 millioner kroner i året. Det har de ikke råd til med dagens besøk. Det har vært et kjipt filmår. Håpet er at julefilmene skal hanke inn noe av underskuddet som er forespeilet når 2019 skal telles opp.