Kinoen søker om å få dekket 1,2 mill. i tapte billettinntekter

Koronaen har gjort et kraftig innhogg i økonomien til kinoen, men langt fra hele tapet blir dekket.