Nytt liv i gamlekinoen

Gamle Kongsberg kino har stått tom i fire år. Men nå blir det liv. Bygget skal rustes opp og klargjøres som skole- og kulturbygg.