Kirkene som har gudstjeneste ringer med klokkene for Syria og Irak i et kvarter søndag. Det er bispemøtet og kirkerådet som oppfordrer alle kirker til å ringe med klokkene førstkommende søndag klokken 13.

Kirkeverge Nils Brandt på Kongsberg bekrefter at han har videresendt oppfordringen til alle kirkene i prostiet.

I oppfordringen står det ett kvarters klokkeringing i etterkant av gudstjenestene søndag 23. oktober, fra kl 13.00 til 13.15. De oppfordrer også menighetene i denne søndagens gudstjeneste til å be særskilt for Syria og Irak.

- Som en del av den verdensvide kirken oppfordrer vi til forbønn og klokkeringing i solidaritet med Syrias og Iraks lidende folk, sier preses Helga Haugland Byfuglien.

Denne søndagen er det også NRKs TV-aksjon, som i år støtter Røde Kors og blant annet deres arbeid for å skaffe mat, vann og medisiner til millioner av nødlidende mennesker i Syria.

- Ringingen med alle landets kirkeklokker vil også være med på å understreke betydningen av TV-aksjonen og engasjementet den  skaper, sier direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen.

Søndagens klokkeringing i Norge knytter seg opp mot #BellsForAleppo, der kirker ringer med sine klokker for ofrene i Aleppo. Det hele startet sist uke i en kirke i Finland. Flere kirker ble med, ringingen spredte seg til flere land og ifølge Kirkenes Verdensråd er nå 450 kirker på fire kontinenter med.

Det er svært sjelden at norske kirker bruker kirkeklokkene utenom gudstjenester og kirkelige handlinger, men bispemøtet og kirkerådet kan i spesielle situasjoner anmode om dette.

LES OGSÅ: Stiller ut dåpsdrakter

LES OGSÅ: Fra asylsøker til gründer på seks år