Hva kirken skal inneholde og hvordan skal den organiseres, det er hva det står om i det kommende kirkevalget 8.–9. sep. I siste 4 årsperiode har det vært en medlemsnedgang på over 100.000 mennesker. Dåpstallene som er den viktigste måte å rekruttere nye medlemmer, stuper også. Det er satt inn tiltak for at folk skal døpe barna sine. Det er et veldig fokus på dåp. Men blir det bare for å holde hjulene i gang, å få penger i kassen eller får en gitt barna, foreldrene og familiene del i de åndelige velsignelser og kontakt med himmelens og jordens Skaper, som dåpen er en inngang til? Hva med å lage mer arbeid som kan være attraktivt for småbarnsforeldre? Hva med å droppe det politiske presset som er på de ansatte i kirken, slik at det blir et problem å gi videre de åndelige verdiene kirken er betrodd? Hva med å ansette initiativrike mennesker som ønsker å bygge kirken og tenke nytt innen tradisjonens rammer, istedenfor å bare ansette prester som er politisk korrekte og svært uklare? Hvorfor ikke slutte med å flytte prestene fra kirke til kirke, så han aldri har mulighet til å bygge fellesskapet?
 

Bønnelista ønsker å ansette gründerne, de med initiativ, som vil bygge nye og attraktive fellesskap. Vi vil ansette de som vil bygge kirken og gi de arbeidsro til å bygge. Vi vil ansette de som vil gi sitt liv for menneskene de er satt til å tjene. De som kan være Jesus hender og hjerte for andre, som moder Theresa m.fl. som har gitt oss et bilde av hva et menneske kan gjøre for andre. Og de som vil hjelpe oss til å bli kjent med Gud og Jesus Kristus, som ifølge Johannes evangeliet kapitel 17 vers 3 «er det evige liv».
 

En slik kirke vil vi ha, en kirke som kan gi oss hjelp og glede og ikke en kirke som gir de ansatte et stort politisk press til å formidle mange unyttige og uinteressante ord. La kirken være kirke!
Stem derfor på Bønnelista i kirkevalget 8.-9. september.