Gå til sidens hovedinnhold

Kjære folkevalgt: Det er nå jobben begynner!

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mandag ble mange nye politikere valgt inn i Kongsberg kommunestyre. Deres viktigste oppgave er å prioritere hvordan kommunens inntekter skal skapes og fordeles.

Inntektene har mange ulike veier ut av kommunekassen, men pengene som kommer inn er et resultat av verdiskaping i bedriftene. Alle disse bedriftene har igjen en ting til felles: De holder til i en kommune. Alle verdier skapes lokalt, enten kommunen er liten eller stor. Derfor må politikerne være opptatt av å ha gode rammevilkår for næringslivet slik at de får et større skattegrunnlag til å finansiere gode tjenester for innbyggerne.

Kommuner som klarer å legge til rette for private bedrifter får åpenbare gevinster tilbake. NHOs Kommune-NM 2019 viser dette med all tydelighet: I kommuner med høy andel private sysselsatte er det høyere befolkningsvekst, en yngre arbeidsstyrke og mer kjøpekraft, samtidig som både sykefraværet og uføreandelen er lavere.

Kongsberg skåret godt i NHOs «Kommune-NM» og havnet på 12. plass, og best i landet på kompetanse. Det skyldes blant annet det gode samarbeid mellom kommunen, industrien og utdanningsinstitusjoner – som det er viktig å videreføre. Samtidig har Kongsberg en utfordring med lite næringslivsvariasjon. Byen trenger flere bein å stå på, og må ha en plan for å tiltrekke seg annet type næringsliv, for eksempel innen reiseliv og hotell/servicebransjen.

Det finnes ikke én nøkkeloppskrift på hvordan kommunene best mulig skal legge til rette for bedriftene. I valgkampen har vi arrangert politiske verksteder over hele Viken. Politikerne har møtt opp i hopetall. De har lyttet til hva bedriftene er opptatt av i sin hverdag og vist stort engasjement. Det finnes mange eksempler på kommuner som er flinke til å legge til rette for næringslivet. Samtidig forteller mange bedriftsledere om små og store hindringer som de møter i hverdagen. Mange av disse hindringene er ganske enkle å fjerne hvis forståelsen for bedriftenes hverdag og bidrag blir enda bedre.

Under det politiske verkstedet i Kongsberg som vi arrangerte sammen med Kongsberg Næringsforum, var forutsigbarhet fra kommunen en viktig tilbakemelding fra bedriftene. En annen beskjed politikerne tok med seg var at Kongsberg må være en god vertskommune, og jobbe med sentrumsutvikling for å bli et mer attraktivt sted å bosette seg. Samferdsel er også svært viktig, og det er et sterkt ønske fra næringslivet å få to tog i timen til Oslo – med reisetid på under en time. Selv om dette ikke er noe som avgjøres i kommunestyret, er det noe politikerne bør jobbe for opp mot nasjonale myndigheter og arbeidet med neste Nasjonal Transportplan.

I årets valgkamp har NHO utfordret ordførerkandidatene til å signere et løfte om å legge til rette for næringslivet i sin kommune, hvis de blir valgt. Ordførerløftet har begeistret og engasjert på tvers av partier og over hundre kandidater i vår region har lovet følgende:

- Sørge for god tilgang på næringsareal med egne infrastruktur- og transportløsninger
- Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne
- Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter
- Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
- Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser
- Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunenes anskaffelser

Følges disse løftene opp, vil vi ha et godt grunnlag for fortsatt verdiskaping over hele landet.

Vi vil oppfordre alle dere som har fått folkets tillit i fire år til å bli enda bedre kjent med bedriftene i ditt lokalsamfunn: Hør hva de sliter med og ikke minst, hva de kan bidra med. Jeg håper at diskusjonene i landets kommunestyrer og fylkesting de neste fire årene vil handle om hvordan bedriftene kan bidra. For det er bedriftene som gir liv til bygd og by. Lykke til!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.