Uansett om du har stemt 10 ganger, eller om det er første gang, er dette en unik mulighet vi har til å påvirke samfunnet vi lever i. Som unge er det vi som er fremtiden, og dette valget kan være med på å bestemme vår framtid. Jeg mener det er utrolig viktig at vi unge blir lyttet til og hørt på. Derfor stiller jeg til valg for Kongsberg Høyre, og ønsker meg en plass i det neste kommunestyret vårt.

Jeg vil fremheve to saker som er viktig for meg, og for oss unge i Kongsberg - boligmarkedet og høyere utdanning.

Boligmarkedet

For oss unge har det aldri vært vanskeligere å komme seg inn i boligmarkedet. Prisene har aldri vært høyere og på toppen av det hele har skattene økt for oss unge som sparer til bolig. Vi i Høyre vil derfor øke maksbeløpet i BSU ordningen slik at det lønner seg for unge å spare til bolig. I tillegg vil vi skape leie-til-eie boliger som gjør at man kan kjøpe boligen man leier til fast pris i løpet av fem år. Da får man muligheten til å spare opp til større egenkapital samtidig som man også får ta del i prisstigningen som skjer i mellomtiden. Samt ønsker vi å sikre at det bygges billigere boliger - der kan kommunen både bidra direkte, og indirekte ved å for eksempel stille krav til utbyggere om at førstegangskjøpere prioriteres.

Utdanning

Her i Kongsberg er vi utrolig heldige som har Universitet i Sørøst-Norge det er derfor viktig at vår kommune skal være et godt vertskap for både USN og fagskolen. Vi vil derfor bidra til utviklingen av Campus Kongsberg og en høyere trivsel i studietiden, der studentene blant annet skal få tilgang til campus-lege. Derfor er vi glad for at vi fikk gjennomslag forincentivordningen for studentene i kommunestyret, for å få flere studenter til å melde flytting til Kongsberg. Dette vil blant annet sikre økt innbyggertilskudd i kommunen – som igjen kan komme studentene til gode. Det er viktig at vi har et stort og godt studentsamfunn og derfor vil vi jobbe for at studentene i Kongsberg får et eget Studenthus som skal driftes av studentmiljøet og brukes av studentene etter deres ønsker og formål.

I valgkampen er det mange partier som vil forsøke å fortelle deg hvorfor deres politikk er den rette, slik som jeg har prøvd på nå. Vi er heldige som har mange partier å velge mellom. Så bruk stemmeretten din, og bruk den godt. Husk at hver stemme teller, og at det å la være å stemme gir støtte til det partiet du liker aller minst.

Godt valg!