Ni av ti barn i barnevernet som ikke kan bo hjemme med sine foreldre, bor i fosterhjem. Grunnmuren i barnevernet er fosterhjemmene.

De statlige, kunnskapsbaserte anbefalingene om økonomiske rammer i Fosterhjemsstrategien ble innført med barnevernreformen 1. januar 2022. Den kom med sterke anbefalinger til kommunene for å sikre tilgangen på gode og stabile fosterhjem, slik at alle barn får et trygt hjem.

Barne- og familiedepartementet, fagdirektoratet BufDir og KS er alle tydelige i sine anbefalinger om at disse anbefalingene bør kommunene legge til grunn. Det skal bli mer forutsigbart for både fosterhjemmene og kommunene hvilke vilkår som gjelder. Dette for å bidra til mer stabile fosterhjem og enklere rekruttering av nye fosterhjem.

Hvorfor er det da mange kommuner som velger å se bort ifra disse faglige anbefalingene om økonomiske rammer, og motarbeide både staten og fosterhjemmene?!

Medlemmer i Norsk Fosterhjemsforening Viken tar kontakt med oss og melder om kommuner som har mange ulike unnskyldninger for å ikke ha dette på plass. Noen kommuner sier dette «kun er en anbefaling» og ikke noe de tenker å gjøre nå. Andre kommuner sier at de ikke har økonomi til dette, og noen sier at dette ikke gjelder de som allerede er fosterhjem - bare de som skal bli fosterhjem. Noen barnevernstjenester uttrykker faktisk at de syntes fosterforeldrene er masete som spør om dette!

Vi er sterkt bekymret for både de menneskelige og samfunnsmessige konsekvensene for kommunens fosterhjemsplasseringer når statlige anbefalinger ikke følges som forventet. Hva vil din kommune gjøre uten tilgang til gode fosterhjem?

Norsk Fosterhjemsforening krever at alle kommuner som et minimum følger anbefalingene i statens Fosterhjemsstrategi om økonomisk grunnstøtte til fosterhjemmene, også ved frikjøp. Videre må de alltid sørge for skreddersøm for hvert enkelt barn og fosterhjemsoppdrag.

Vi ber om at du som lokalpolitiker i Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommune sjekker ut hva som er praksis i din kommune. Det finnes ingen faglige begrunnelser for å ikke følge de statlige anbefalingene. Vi opplever at dette handler om prioritering av kommuneøkonomi og kommunens manglende forståelse av sitt nye ansvar som følge av barnevernsreformen.

Er du som politiker bevisst ditt ansvar for kommunens barn som er plassert i fosterhjem? På tide å våkne hvis du har sovet i timen!