Fra Tunhovd i nord til Tuft i sør skal hundrevis av ungdommer fra distriktet vårt konfirmeres i flotte og fargerike, tradisjonsrike og høytidelige seremonier. De fleste skal konfirmeres i kirkene våre, men mange skal også konfirmeres i en humanistisk tradisjon. Konfirmasjon er mangfoldig og betyr forskjellige ting. Her er noen tanker i tiden og noen ord til konfirmanten - og alle oss andre.

Når man er i konfirmantalderen og der omkring, er det mye som skjer. Man er i en overgangsfase fra barndom til voksenlivet, og mange ting forandrer seg mye på kort tid. Konfirmasjon er et ritual som markerer at man går over fra barndom til voksenlivet. I gamle dager her til lands var konfirmasjonen til og med sett på som en slags eksamen for voksenlivet. Skulle man ta videre utdanning eller gifte seg, få seg jobb eller kjøpe eiendom, ja - så måtte man være konfirmert.

Nå er det heldigvis ikke sånn lenger, men fortsatt handler konfirmasjonen om å markere overgangen til voksenlivet. Det er en overgang som ikke skjer over natten eller i løpet av konfirmasjonshelga. Jeg tror de fleste ungdommene opplever at det er en er lang prosess.

Å være i overgang kan også være både slitsomt og sårbart. Man leter etter seg selv og hvem man vil være, og kanskje også etter hvert hvilken retning livet skal ta. Noen strever med å finne fotfeste og synes aldri at man blir god nok eller får det til.

Ordet «konfirmasjon» kommer fra latin og betyr «bekreftelse» eller «styrke». Fra gammelt av var dette bare en kirkelig tradisjon som handlet om at kirken bekreftet det man hadde fått i dåpen fortsatt gjaldt, og man selv bekreftet at man fortsatt ville høre til i kirken og leve som kristen. Selve konfirmasjonen var en handling som skulle styrke den troende gjennom prestens forbønn.

I dag tror jeg de fleste som legger opp konfirmasjonsopplegg tenker at bekreftelsen handler om å bekrefte konfirmanten, ungdommen. Bekrefte at man er god nok - akkurat som den man er.

Bekrefte at man hører til i et fellesskap, et samfunn og en familie. Derfor er oppgaven til alle oss som på ulikt vis står rundt konfirmantene denne dagen, å se og anerkjenne: Du hører til. Du er en av oss.

Du passer inn - akkurat som den du er.

Så har vi som inviterer til konfirmantopplegg eller konfirmantkurs, også en ambisjon om å gi og formidle noe som kan være til hjelp på den videre veien. Vi gjentar mange ganger at vi er gode nok akkurat som vi er, og samtidig erfarer vi at vi ikke strakk til eller tok valg vi gjerne skulle ha ugjort.

Derfor skal konfirmantåret også være en hjelp til at man gjennom samtaler og diskusjoner, spørsmål og refleksjon kan finne både styrke og retning.

I kirkens rom handler det om å både ta det humanistiske og guddommelige på alvor. Det handler om relasjon til en selv, sine medmennesker og til Gud. Til syvende og sist skal konfirmantene, ungdommene våre, ta sine egne valg om hvilke livsveier man skal gå. Og veien skal de gå selv, mens alle vi som ikke er konfirmanter i år har som oppgave å stå langs veien og heie.