Vegard Wærp kommer i et leserbrev med utfordring til Laagendalsposten om det er mulig å løfte meningsinnholdet. Han spør «Hva med å gjøre litt mer ut av meningsinnholdet, Laagendalsposten?» En debatt om lokalavisa som møteplass for meningsbryting ønskes hjertelig velkommen.

Jeg er helt enig at vi har et potensial. Derfor er også ambisjonen for dette året at vi skal få løftet samfunnsdebatten i våre kanaler. Det handler blant annet om å få flere stemmer med i debatten. I dag er det for få kvinner og unge som deltar aktivt i debatten hos oss. Hvorfor er det slik? Det er et av spørsmålene jeg stiller meg.

Wærp spør om vi ikke bør etablere en egen Facebook-side på linje med Drammens Tidende og flere av våre søsteraviser for å synliggjøre debattstoffet bedre. Uten å love noe, vil jeg ta med meg innspillet i vårt videre arbeid, og takker også dere andre som mener noe om hva skal til for å skape større enda større engasjement.

Jeg lover derfor at jeg kommer tilbake om noen uker med et svar på hva vi gjør de kommende månedene for å løfte meningsstoffet.

Jørn Steinmoen

Ansvarlig redaktør i Laagendalsposten