Det melder NRK fredag ettermiddag.

De skriver at brødrene er Tor Kjærviks slektsarvinger og derfor har ankerett over arverettsspørsmålet.

– Årsaken til at de ønsker å anke er at de synes at avgjørelsen om å ikke fradømme ham arveretten er støtende, siden det var et så brutalt drap, forteller advokat Marthe Holm til NRK.

Tor Kjærvik (70) ble skutt og drept av sønnen på Røa i Oslo 12. april 2021. Sønnen var på dette tidspunktet bosatt i Kongsberg, og 13. april ransaket store politistyrker leiligheten hans i Dyrgravveien på Skavanger.

I september i fjor ble han dømt til tvunget psykisk helsevern for drapet på faren. Påtalemyndigheten mente han var psykotisk da han drepte faren. Han ble ikke fradømt arveretten, slik aktor ba om.

Anken som gjelder arvespørsmålet skal behandlet i Eidsivating lagmannsrett 27. april. Kjærviks sønn har advokatene John Christian Elden og Sol Elden, som skriver i en mail til NRK at de mener tingretten har foretatt en korrekt vurdering av saken. De har bedt om at anken forkastes.

Les me om saken i disse sakene: