Flesberg kommune har vært heldige og hatt lite av covid-19-viruset, men nå har vi blitt angrepet av et nytt virussymptom – stormannsgalskap. Dette symptomet kommer og går oftere enn covid-19-viruset, og rammer innbyggerne i kommunen ofte hardere. Vaksine mangler, og det tar mange år før folk får stablet seg på beina igjen. Videre har det også en annen egenskap, rask smittespredning, og kan også angripe kommunens skatteinntekter. Skatteinntektene er avhengig av innbyggernes inntekter og bedriftenes overskudd. Tror ikke staten har tilskudd til dette inntektstapet. Staten bruker heller Kommunelovens kapittel 28 om statlig kontroll, Robek-reglene om økonomisk ubalanse.

Det er bra å ha visjoner, men de må være så nogen lunde realistiske.

At Flesberg kommune er så interessert i næringsvirksomhet og arbeidsplasser på Lampeland, virker noe søkt/finurlig.

Det er vel vitterlig ingen hemmelighet at Flesberg kommune, var en ivrig pådriver for å selge/gi bort et gammelt solid selskap, Flesberg Elektrisitetsverk AS, som hadde lite gjeld og solid bankkonto (ca. 8 mill.). Iflg. regnskapsforskriftene må åpningsbalansen bokføres i det overtakende selskapet. Og om ikke dette var nok, ble selskapet i tillegg påført en stor selskapsskatt. All næringsvirksomhet i Elverket er borte, administrasjonen er flyttet til Vikersund og strømkundene er videresolgt til Kraftriket AS. Ja, dette må være en knakende god handel.

Det er vel lett å gjennomskue hvorfor kommunen foretrekker en budgiver som i budet påtar seg å rive Lampeland skole selv. Da slipper kommunen å realisere sitt vedtak om låneopptak for å få fjernet skolen, og som kompensasjon får vedkommende Flesberg skole nesten gratis.

Anbudspapirene som ble sendt ut, må vel inneholde visse opplysninger om hva en forventet i budene.