Gå til sidens hovedinnhold

KKPE AS og salgssummer

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det trengs en oppklaring rundt salgssummer når det gjelder det nylige salget av Krona, da det er ulike regnestykker som har dukket opp. Det er jo slik at når salgssummer ikke oppgis, vil det naturlig nok føre til spekulasjoner. Vi er ikke kjent med hva salgssummen nå er, men tar utgangspunkt i de tall som er framkommet i mediene. Ut ifra de tallene som det opereres med i Lp, spesielt i kommentarfeltene, har nok ikke selskapets lånegjeld kommet til fratrekk. Og da blir det fantasitall. Et eiendomssalg omtales normalt ut fra eiendomsverdiene, inkludert gjelden.

Det er aksjene i KKPE AS som er solgt. Aksjenes verdi er differansen mellom eiendommenes omforente verdianslag og gjelden. Eiendommenes verdi blir basert på de årlige leieinntektene og en rentesats. Det er størrelsen på rentesatsen, det som i eiendomsbransjen kalles «yield», som er det som skaper uenigheten og til slutt enigheten og følgelig den omforente verdien. Den påvirkes av hva partene mener om bankrentens fremtidige utvikling og både kvaliteten på leietakerne og leieavtalenes lengde.

Da kommunens solgte var den omforente eiendomsverdien tett opp under 1 milliard kroner, mens lånegjelden var på kr 750 mill. Det ga en samlet verdi på aksjekapitalen på kr 240 mill. etter en liten skattemessig justering, dvs. at kommunens aksjeandel på 40 % ble verdsatt til kr 95,5 mill.

Hva aksjene i KKPE AS er solgt for nå kan imidlertid ikke direkte sammenlignes med salget høsten 2019. Det skyldes at Bragnesgården, som var eid av Bolten i 2019, ikke var en del av transaksjonen mellom kommunen og Bolten. Den er sannsynligvis en del av salget nå. I tillegg foreligger det et ferdigregulert parkeringstak klart til bygging, samt at lånene er ytterligere nedbetalt. Det er også utsikter til høyere renter i årene fremover, noe om kan ha påvirke eiendomsverdiene negativt.

Pareto var også sommeren 2019 interessert i å kjøpe KKPE AS. Tilbudet den gang var på rundt 930 mill. Vår daværende partner Bolten ønsket imidlertid ikke da å forhandle med Pareto. De ønsket heller å overta kommunens andel, da Bolten-aksjonærene hadde en langsiktig interesse av å være i Kongsberg. Kommunen hadde tidligere engasjert Akershus Eiendom til å forta en verdivurdering av KKPE AS, da Bolten også tidligere ønsket å kjøpe kommunes andel. Avstanden mellom Boltens tilbud og våre verdivurderinger var imidlertid altfor stor. Gjennom Paretos tilbud fikk vi brakt prisen opp på et realistisk nivå, og reelle forhandlinger kunne starte.

Vi mener at salget av KKPE AS var til det beste for kommunen og at de siste dagers handel, viser at Kongsberg kommune oppnådde en god avtale ved salget for 2 år siden. Det kan også nevnes at Kongsberg kommune høsten 2019 brukte landets fremste ekspertise på området i forhandlingene med Bolten.

Kommentarer til denne saken