Disse tiåringene utvikler ny miljøteknologi

Bedriften skal lage renseanlegg for CO₂ og oppsamling av plast i havet. Utviklingen av prosjektet har de satt ut til en gjeng tiåringer på Raumyr skole.