Gå til sidens hovedinnhold

Klimakrise og ulikhet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med FNs klimarapport som en skarp påminnelse om at vi står overfor en klimakrise om vi ikke tar store grep for å kutte utslippene, ser det ut til at de fleste partiene vil sette klimaet på agendaen etter valget. Det er bra, for vi trenger et bredt samarbeid for å få til en så stor samfunnsendring som dette kommer til å kreve.

Vi stemmer SV fordi dette er det partiet som best balanserer klimakrisen med den stadig økende økonomiske ulikheten, som også er en trussel mot samfunnet. Et eksempel på hva motsetninger kan gjøre med et samfunn, så vi nylig i USA da kongressbygningen ble stormet etter valget.

SV ser den grønne omstillingen i sammenheng med økonomisk ulikhet i samfunnet. Det er de rikeste 10 % både nasjonalt og globalt som står for de største utslippene, men de grepene som vi trenger for å snu utviklingen krever at vi alle omstiller oss. Da er det viktig at vi samtidig har en politikk som får ned de økende økonomiske forskjellene. Klimatiltakene må være sosialt rettferdige istedenfor å gi fordeler til de rikeste blant oss. SV vil øke CO2-avgifta samtidig som en innfører en grønn folkebonus som fordeler avgiftsøkningen til alle som tjener under 500 000 kroner. Dette er omfordelende klimatiltak i praksis!

De store grepene som har skapt det gode samfunnet vi har i Norge i dag, har kommet av at vi har hatt en plan å jobbe etter: velferdsstaten, oljeeventyret og vannkraft og hjemfallsretten er alle resultater av målrettet arbeid. Vi trenger en slik plan for å løse klimakrisen, og SV har utarbeidet en detaljert klimaplan for en rettferdig grønn omstilling av Norge. Planen er en del av en global bevegelse på venstresiden som jobber for Green New Deal. Den består av tre hovedpunkter: å kutte klimagassutslipp, å bygge opp nye næringer og sikre arbeidsplasser, og å dele for å få ned økonomiske forskjeller.

Noe av det viktigste for å få ned klimagassutslippene, er å stanse ny oljeleting. I mai i år kom IEA (Det internasjonale energibyrået) med en rapport som konkluderer med at verden må slutte å bygge ut nye olje- og gassfelt for at vi skal nå 1,5-gradersmålet.

Et vanlig argument mot å stanse letingen, er at det vil være økonomisk uansvarlig. Det vil ødelegge velferdssamfunnet vårt fordi vi vil tape store inntekter. I stedet må vi fortsette som før, og pumpe ut olja til siste dråpe. Vi mener det er nettopp denne holdningen som er økonomisk uansvarlig. Så godt som alle land i verden har forpliktet seg til Parisavtalen. Om landene holder det de har lovet, anslår IEA at oljeprisen vil komme ned i 24 dollar fatet. En slik pris vil føre til at nye norske felt vil gå med enorme tap. I stedet for å vente til dette skjer, bør vi begynne omstillingsprosessen nå.

De statlige subsidiene som har gått med til oljeletingen, vil SV bruke til å omstille industrien mot andre næringer. For eksempel flytende havvind, solenergi, grønn skipsfart, hydrogen, karbonfangst og -lagring, batteriproduksjon og bioindustri. For at overgangen til en utslippsfri og miljøvennlig økonomi skal sikre trygge arbeidsplasser for oss alle, må det skje over tid og på en planmessig måte, slik SV foreslår i klimaplanen sin.

Vi stemmer SV fordi vi mener at en rettferdig grønn omstilling er det som skal til for å sikre livsgrunnlaget vårt og velferdssamfunnet for framtiden.

Kommentarer til denne saken