Verdt å merke seg er at dette har klubben oppnådd hovedsakelig uten verken offentlig eller privat støtte.

Når det gjelder signering av artister hvor fokus har vært en fornuftig deling av risiko og overskudd artist/klubb så er det god grunn til å hevde at dette har bidratt sterkt til resultatet.

Det blir spennende å se hvorledes de strukturelle og organisatoriske endringene ved byens storstue vil slå ut når det gjelder de mindre klubbscenene – her har vi alle et solid ansvar for å bidra til at vi tar vare på byens kulturelle mangfold og solide renommé’ som konsertarrangør.

Stor takk så langt til byens trofaste publikum og på gjensyn over sommeren!

LES OGSÅ:

Må trolig ut av lokalene

Roar til Tuft kirke

Ulf, Gro og Eva trommer sammen og gjør noe som ikke er blitt gjort på mange år