Ikke redd for vern av Knutefjell

Myndighetene vil verne naturen i Knutefjell-området. Det er signalisert skepsis for at naturvernet vil hindre muligheter til aktiviteter og konflikter i forhold til kulturminner. Tor Dalaker Lund er ikke så bekymret.