Knuteveien og betaling: – Det er et spørsmål om rettferdighet

Formannskapet i Kongsberg har ingen problemer med bompengefinansiering av «nye» Knuteveien.