I Lp er det tidligere blitt meldt at Kongsberg kommune har lagt ut på kommunens hjemmesider et kart som viser snarveier, gangsmetter og stier sentralt i Kongsberg.

Det meddeles at det på kartet er en rekke grønne streker, noe som betyr at snarveiene er operative og i bruk. Samtidig inneholder kartet også en rekke røde streker, noe som påstås å være snarveier som er regulert inn, men som av forskjellige grunner ikke er tilgjengelige.

Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det her også dreier seg om gangveier som ikke inngår i reguleringsplanene for de ulike områdene. På Brydeløkka er det på kartet lagt inn en gangvei mellom Treatrumsgate og Reins gate som ikke skal være der i henhold til reguleringsplan 395R Brydeløkka, vedtatt i 2014. Det er aldri blitt foretatt noe endringsvedtak i våre folkevalgte organer som har endret på dette. Før vedtaket i 2014 var det runde på runde med planutkast der kommuneplanleggerne gjentatte ganger forsøkte å legge inn bl.a. gangveier på Brydeløkka, i strid med sentrumsplanens prinsippløsning, som også gjelder for Brydeløkka. Alternativet som tilslutt ble vedtatt inneholdt ingen gangveier. Før slike gangveier legges inn på kart, skulle de også være vedtatt og ikke som i dette tilfelle egenmektig bli lagt inn som om de eksisterte eller var vedtatt å skulle anlegges i framtida. En kommune skal ikke utarbeide fantomtegninger.

Ingebjørg Trandum i Kongsberg kommune var ansvarlig for oppdatering av kartet. Tidligere har Trandum vist seg som en pådriver for etablering av slike gangveier, gangsmetter osv. og lanserte for en del år siden begrepet «spagettibyen» om Kongsberg. Slik skulle vi bli med alle disse gangveiene og gangsmettene. Ideen var at folk da skulle kunne mingle og myldre langs gangveiene, komme i prat, bli kreative og få idéer til nye arbeidsplasser. Tankegodset hadde daværende rådmann Astrid Sommerstad og HiBu-rektor Kristin Ørmen Johnsen fått med seg på seminar med den amerikanske byplanleggingsfilosofen Richard Florida, som snakket om «kreative byer».

Rådmannen i Kongsberg kommune synes å ha en lettvint og uforpliktende omgang med fakta, begreper og tidligere fattete politiske vedtak. Administrasjonen har å utføre de vedtak som er foretatt av våre folkevalgte, og skal ikke ha noen egen agenda. Men nok en gang ser vi at administrasjonen i Kongsberg kommune må holdes i ørene.