Gå til sidens hovedinnhold

Kommunal post sendes til Lørenskog før den sendes tilbake til Kongsberg

Ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand (Sp) har sett seg lei på at kommunal post til innbyggerne først må til Lørenskog, før den sendes tilbake til adressater i Kongsberg.

For abonnenter

– Postombæring har blitt en problematisk sak for oss. I kommunen har vi fått klager fra innbyggere som lurer på hva vi driver med, sier en noe oppgitt ordfører.

– Saken er den at posten vi sender ut, må ut på en ganske lang reise og det har med sentralisering av postens tjenester å gjøre, sier hun.

Sand forteller at posten som hentes fra kommunale kontorer først sendes til Drammen og deretter til Lørenskog som ligger mellom Oslo og Lillestrøm. Her ligger hovedsorteringssentralen for østlandet – og her sorteres brev og pakker etter postnummer før de sendes tilbake igjen til Kongsberg.

I 2019 besluttet regjeringspartiene å endre Postloven slik at posten ikke lenger skal bæres ut hver dag, noe som også har bidratt til tregere levering.

Les også: Post kun annenhver dag (Fra 2019)

Ønsket forklaring

– Da vi fant ut at dette i sum er bakgrunn for at det noen ganger tar en uke å motta brev som er naturlig å få dagen etter, tok jeg kontakt med Bengt Fasteraune (Sp) som er partiets mann i Stortingets Transport- og samferdselskomité, forteller hun.

Han har på bakgrunn av kontakten med ordføreren stilt spørsmål til statsråd Knut Arild Hareide – Norges samferdselsminister:

– Hva er akseptabel tidsbruk for post som sendes fra kommunen til en av kommunenes innbyggere?

Svaret fra statsråden

Knut Arild Hareide har nå svart på det skriftlige spørsmålet.

Det lyder som følger:

«Postens konsesjon setter krav om at minst 85 prosent av innenlands brevpost skal være fremme tre virkedager etter innlevering, og 97 prosent innen fem virkedager.

Kravene gjelder på landsbasis og følges opp av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Målingene av fremsendingstid utføres av en uavhengig måleoperatør (Quotas)», forklarer Hareide.

Testbrev

«Årlig sendes det om lag 80.000 testbrev, med en geografisk fordeling som gjenspeiler de faktiske brevstrømmene», skriver han.

Målingene viser følgende resultater:

«Posten vet ikke hvilke avsendere og mottakere som deltar i målingene. Brevene innleveres både i innleveringskasser og Post i Butikk, og har også forskjellig vekt, format og frankeringsmåte.

Rapporteringen etter omleggingen til postomdeling annenhver dag fra 1. juli 2020, viser at Posten har oppfylt konsesjonskravene med god margin.

For annet halvår i fjor var 93,3 prosent av innenlands brevpost fremme innen tre dager og 99,1 prosent fremme innen fem dager».

Ingen utfordringer i Kongsberg

Posten opplyser at det ikke har vært utfordringer knyttet til postgangen til og fra Kongsberg. Det er Postens ansvar at drift og organisering av postvirksomheten skjer på best mulig måte.

Ifølge Posten er det å legge all brevsortering i Sør-Norge til Østlandsterminalen den beste, mest tids- og kostnadseffektive måten å organisere postgangen i Sør-Norge på», heter det i avslutningen av svaret.

Kari Anne Sand poengterer at hennes parti stemte imot begrensningene i postombæringen. Hun mener at treg post er en konsekvens av sentraliseringen som Sand og Sp for øvrig er opptatt av å komme til livs.

Så spørs det da, om Sands partifrender kommer i posisjon etter høstens valg, og dermed kan få gjort noe med det.

Les også: Sjefen for Posten spår nye, radikale kutt i postombæring (fra 2019).

Kommentarer til denne saken