– Kommunen er jo velkommen til å overta det som betaling for tvangsmulkten

Kongsberg kommune har gjentatte ganger gitt advarsel om å etterkomme pålegg. Dagbøtene ruller og går.