Nå i disse valgtider kunne det være av interesse å høre hva de politiske partiene mener om dette. Synes de det er en hensiktsmessig utvikling av bydelen? Jeg vil anta at 150 mennesker som har sitt daglige virke et sted, også legger igjen en god del penger i de nærliggende butikkene. Tror man at studentene ved Fagskolen vil veie opp for den omsetningssvikt 150 forsvunne arbeidsplasser representerer? Er det slik Kongsberg kommune ønsker å fremstå? Vinmonopolet pålegges å være på Vestsiden, men selv ønsker man ikke å bidra.