Kommentar til brev fra Nore Energi og oppslag i media i lørdag 25 januar 2019. Styret i Uvdal Kraftforsyning ønsker å satse på fremtiden, og har gått offensivt ut med sitt tilbud til Nore Energi, fordi saken er så viktig for alle som bor i Nore og Uvdal, for kommunen og kommunens økonomi, og for alle som bor og skal leve i Numedal i framtiden.

Fusjonsavtalen med Ringerikskraft ble signert i hemmelighet lille julaften 23. desember 2019, og det er kun politisk behandling som gjenstår.

Uvdal Kraftforsyning var derfor nødt til å henvende seg til alle politikerne i kommunen, ellers ville det være for sent. Som styreleder i Uvdal Kraftforsyning informerte jeg personlig styreleder Ingunn Aasen om et mulig tilbud allerede kvelden før, det vil si tirsdag 22. januar i etterkant av vårt felles eiermøte i Numedal Fiber AS (NUFI).

Jeg informerte også om at saken ville bli styrebehandlet i Uvdal Kraftforsyning dagen etter, det vil si den 23. januar, og jeg ringte personlig Ingunn Aasen etter at tilbudet var oversendt til henne som styreleder i Nore Energi, og ba om at hun og styret behandlet tilbudet positivt. Uvdal Kraftforsyning mener derfor at vi har opptrådt åpent, ærlig og korrekt i denne saken.

Uvdal Kraftforsyning mener ellers at det bør være full åpenhet om at kommunen ønsker å overføre Nore Energi til Ringerikskraft ved fusjon. Prosessen som ordfører og tidligere styreleder i Nore Energi, Jan Gaute Bjerke, startet og har lagt opp til i denne saken, handler om hemmelighold, fusjonsavtaler signert før noen er kjent med hva som er skjedd, og deretter usedvanlig hurtig saksbehandling og korte frister for kommunestyret.

Dette hindrer vanlige folk å sette seg inn i saken, og det er ikke bra når det egentlig handler om at kommunen her skal overdra sitt aller viktigste selskap og eierskap til et annet og mye større selskap utenfor kommunen, og uten at kommunen for noe særlig igjen for byttehandelen.

Uvdal Kraftforsyning har etter at nytt styre kom på plass i juni forsøkt å få til en ny og positiv dialog med Nore Energi. Som ny styreleder tok jeg kontakt med daværende styreleder Jan Gaute Bjerke, det vil si før han ble valgt som ny ordfører. Bjerke var ikke interessert i noen dialog med Uvdal Kraftforsyning, noe som overrasket meg stort.

Da det i ettertid er kjent at prosessen med Ringerikskraft allerede hadde pågått siden juni 2019, er dette avslaget på dialog fra styreleder i Nore Energi nå lettere å forstå for oss i Uvdal Kraftforsyning. Uvdal Kraftforsyning mener at saksbehandling og politiske utspill fra kommunen og styret i Nore Energi bare er bortforklaringer på hva dette egentlig handler om: Kommunen overdrar eierskap og styringen av sitt aller viktigste selskap til andre, uten at framtiden er sikret og uten at kommunen får noe særlig igjen for det. Uvdal Kraftforsyning ønsker å satse på felles eierskap i kommunen og et godt samarbeid i hele Numedal. Vi står derfor for vårt tilbud, og ber om at det blir positivt behandlet i kommunestyret.