– Jeg tenker at tingretten har kommet til rett konklusjon. Vi håper dommen kan være med å sette punktum for denne saken, og at den vil lette prosessen for lokalbefolkningen i Kongsberg, sier statsadvokat Andreas Christiansen.

Buskerud tingrett dømmer 38-årige Bråthen til tvungent psykisk helsevern. Det er i tråd med påstanden både fra påtalemyndigheten og Bråthens forsvarer.

I dommen drøfter sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud hvorfor Bråthen må dømmes til behandling på sykehus, og ikke bare kan være tvangsinnlagt gjennom et administrativt vedtak. Hun trekker fram at psykiatrien preges av ressursmangel, og at det har vært en tendens mot mindre bruk av tvang de siste årene.

LES OGSÅ: Kongsberg-drapene: Espen Andersen Bråthen dømt til tvungent psykisk helsevern

Innlagt siden drapene

Bråthen har helt siden drapene 13. oktober i fjor vært innlagt på sikkerhetsavdelingen ved Dikemark sykehus, hvor han får behandling.

– Retten mener at hensynet til samfunnsvern er helt sentralt i denne saken, står det i dommen.

Statsadvokaten sier dommen er helt i tråd med påtalemyndighetens syn.

– Vi mente det ut ifra samfunnsvernet var nødvendig med dom på tvungent psykisk helsevern slik at påtalemyndigheten vil ha muligheten til å mene noe om eventuell prøveløslatelse, sier Christiansen.

Livet ut

– Retten mener også tiltaltes alvorlige sinnslidelse tilsier at han ikke vil bli helt frisk, og at det vil kunne bli nødvendig med medisiner og oppfølging livet ut. Dette innebærer at det vil være et særlig behov for fremtidig kontroll med tiltalte gjennom påtalemyndigheten og domstolene, skriver dommeren videre.

I dommen beskrives også Kongsberg-saken som spesiell, og at det derfor er grunn til å gi de etterlatte høyere oppreisningserstatning enn hva som har vært normert av Høyesterett. De etterlatte tilkjennes erstatninger opp mot 500.000 kroner, men ettersom Bråthen er uføretrygdet, må han bare betale om lag 10 prosent av summene. Resten vil bli dekket av Voldsoffererstatningen.

Ventet

Utfallet var ventet fordi både påtalemyndigheten og forsvareren under rettssaken sa seg enige med de rettspsykiatrisk sakkyndige. De slo fast at han lider av kronisk paranoid schizofreni.

Det innebærer at han var utilregnelig da han drepte Gun Marith Madsen, Hanne Merethe Englund, Andréa Meyer, Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge, og forsøkte å drepe og truet flere andre.

– Når det gjelder hensynet til handlingens alvor og grovhet, viser retten til at drapene har skjedd på en særdeles brutal og gruvekkende måte. De etterlatte har vært sterkt berørt av handlingen, heter det i dommen.

Tingretten sammenligner hendelsene i Kongsberg med 22. juli-saken, hvor det ble funnet grunnlag for å heve erstatningstaket.

– En syk person

– Innledningsvis vil retten påpeke at de handlinger som tiltalte har begått, i seg selv bærer preg av meget sterk grad av alvorlig svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne. Dette er grusomme gjerninger som er vanskelig å tilskrive en person med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne, skriver retten i sin begrunnelse om reaksjonen.

Under rettssaken i Hokksund fra 18. mai til 6. juni fortalte 38-åringen at han følte at han måtte gå ut og drepe mennesker slik at han selv kunne bli gjenfødt til et bedre liv. Med pil og bue oppsøkte han først den lokale matbutikken Coop Extra på Nytorget i Kongsberg. Der skjøt han piler mot en rekke personer og traff tre av dem, men uten at noen ble påført livstruende skader.

Lang sykehistorie

Bråthen greide å unngå den første politipatruljen som kom til butikken, ved å skyte piler mot dem, før han tok seg ut av en nødutgang på siden av bygget da patruljen trakk seg tilbake for å få på seg verneutstyr. Etter at buen hans gikk i stykker, gikk han ned i Hyttegata, rundt 150 meter fra Coop. Her gikk han inn i boligene til beboerne og drepte dem han traff på med kniv.

Han ble pågrepet rundt 37 minutter etter at angrepet startet.

Bråthen har en lang historie med psykisk sykdom, og fra starten har en av politiets hovedhypoteser vært at han var psykotisk da han begikk drapene. Han fikk i 2007 diagnosen paranoid schizofreni, der psykose er et fremtredende trekk. Rettspsykiaterne som har vurdert Bråthen, mener at han fremdeles har diagnosen, og at den er kronisk.

(©NTB)