Men flertallet har nå valgt bilbru mellom Hellebekk og Skavanger istedenfor gang/sykkelbru mellom Skavanger og Raumyr. Investeringsmidlene til gang/sykkelbru er strøket uten at det er lagt inn penger til bilbru.

Hvor skal de da få pengene fra? Skal det settes opp bom?

Ett av argumentene for å velge gang/sykkelbru fra Raumyr til Skavanger tilbake i 2017 var at det ble for dyrt med bilbru dersom den skulle finansieres uten bompenger. Resultatet av dette kan fort bli ingen ny bru i det hele tatt.

Gang/sykkelbrua som mange har ventet på lenge vil knytte bydelene sammen og gi bedre forbindelse til sentrum og dermed styrke sentrum. Det vil bli enklere å bruke idrettsanlegg og skoleanlegg, noe som vil bety mye særlig for barn og unge. Ikke minst vil brua styrke Skavanger bydel. Det vil derfor være synd å skrote planene som allerede er lagt for gang/sykkelbru mellom Raumyr og Skavanger.

Senest i februar 2022 vedtok kommunestyret at denne gang/sykkelbrua var kommunens 1. prioritet av gang/sykkeltiltak i forbindelse med Buskerudbyens grunnlag inn i forhandlinger om statlige byvekstmidler. Pengene, 30 millioner kroner, ble lagt inn som kommunens egenandel, noe som er helt nødvendig for å kunne ta del i forhandlingene om slike midler. I slike forhandlinger kan det handle om mye penger til infrastruktur til gang/sykkeltiltak, bedre busstilbud, styrking av knutepunktet og kanskje også togtilbudet.

Kongsberg Arbeiderparti mener det er behov for å styrke både byutvikling og ny gang/sykkelbru mellom Skavanger og Raumyr. Kongsberg trenger begge deler.