De totale inntektene i de tre månedene juli, august og september er på 240,7 millioner Euro. De gir seg også utslag på driftsresultatet som er på 11,5 millioner Euro mot 7,0 millioner Euro sammer periode i fjor.

Konsernsjef Henning Eskild Jensen melder at dette er en periode som er preget av sommerferie, og derfor tredje kvartal også det kvartalet hvor inntektene er lavest. Han er derimot tilfreds med at de for tredje kvartal på rad øker både inntektene og på bunnlinja.

Til nå i år er inntektene på 779,5 millioner Euro som med dagens kurs er på nærmere 7,4 milliarder norske kroner.

På bunnlinja er driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) på 35,1 millioner Euro. Det tilsvarer 332 millioner norske kroner.

KA avholder i dag den såkalte kapitalmarkedsdagen i Oslo hvor de forteller nærmere om resultatet og utsiktene.

Laagendalsposten vil være til stede og gi utover dagen mer utfyllende informasjon.