Dommen mot Bråthen ble offentliggjort fredag formiddag. Buskerud tingrett dømmer altså 38-åringen til tvungent psykisk helsevern. Det er i tråd med påstanden både fra påtalemyndigheten og Bråthens forsvarer.

I dommen drøfter sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud hvorfor Bråthen må dømmes til behandling på sykehus, og ikke bare kan være tvangsinnlagt gjennom et administrativt vedtak. Hun trekker fram at psykiatrien preges av ressursmangel, og at det har vært en tendens mot mindre bruk av tvang de siste årene.

Bråthen har helt siden drapene 13. oktober i fjor vært innlagt på sikkerhetsavdelingen ved Dikemark sykehus, hvor han får behandling.

– Retten mener at hensynet til samfunnsvern er helt sentralt i denne saken. Retten legger til grunn at ordinært, administrativt tvungent psykisk helsevern ikke vil gi et tilstrekkelig samfunnsvern, står det i dommen.

Livet ut

– Retten mener også tiltaltes alvorlige sinnslidelse tilsier at han ikke vil bli helt frisk, og at det vil kunne bli nødvendig med medisiner og oppfølging livet ut. Dette innebærer at det vil være et særlig behov for fremtidig kontroll med tiltalte gjennom påtalemyndigheten og domstolene, skriver dommeren videre.

I dommen beskrives også Kongsberg-saken som spesiell, og at det derfor er grunn til å gi de etterlatte høyere oppreisningserstatning enn hva som har vært normert av Høyesterett. De etterlatte tilkjennes oppreisningserstatninger opp mot 500.000 kroner, men ettersom Bråthen er uføretrygdet og har lav betalingsevne, ilegges han et ansvar for om lag 10 prosent av summene. Resten vil bli dekket av Voldsoffererstatningen.

Ventet

Utfallet var ventet etter at både påtalemyndigheten og Espen Andersen Bråthens forsvarer under rettssaken sa seg enige med de rettspsykiatrisk sakkyndige. De slo fast at han lider av kronisk paranoid schizofreni.

Det innebærer at han var utilregnelig da han drepte Gun Marith Madsen, Hanne Merethe Englund, Andréa Meyer, Gunnar Erling Sauve og Liv Berit Borge, og forsøkte å drepe og truet flere andre, i Kongsberg 13. oktober i fjor.

– Når det gjelder hensynet til handlingens alvor og grovhet, viser retten til at drapene har skjedd på en særdeles brutal og gruvekkende måte. De etterlatte har vært sterkt berørt av handlingen, heter det i dommen.

Tingretten sammenligner hendelsene i Kongsberg med 22. juli-saken, hvor det ble funnet grunnlag for å heve erstatningstaket.

– En syk person

– Innledningsvis vil retten påpeke at de handlinger som tiltalte har begått, i seg selv bærer preg av meget sterk grad av alvorlig svikt i virkelighetsforståelse og funksjonsevne. Dette er grusomme gjerninger som er vanskelig å tilskrive en person med normal virkelighetsforståelse og funksjonsevne, skriver retten i sin begrunnelse om reaksjonen.

Under rettssaken, som gikk i tinghuset i Hokksund mellom 18. mai og 6. juni, fortalte 38-åringen at han følte at han måtte gå ut og drepe mennesker slik at han selv kunne bli gjenfødt til et bedre liv. Han tok med seg en pil og bue og oppsøkte først den lokale matbutikken Coop Extra på Nytorget i Kongsberg. Der skjøt han piler mot en rekke personer og traff tre av dem, men uten at noen ble påført livstruende skader.

Bråthen greide å unngå den første politipatruljen som kom til butikken, ved å skyte piler mot dem, før han tok seg ut av en nødutgang på siden av bygget da patruljen trakk seg tilbake for å få på seg verneutstyr. Etter at buen hans gikk i stykker, gikk han ned i Hyttegata, som ligger rundt 150 meter fra Coop. Her gikk han inn i boligene til beboerne og drepte dem han traff på med kniv.

Han ble pågrepet rundt 37 minutter etter at angrepet startet.

Jihad, gjenfødelse og overvåking

– Tiltalte hadde åpenbart klare vrangforestillinger på tidspunktet for handlingene. Vi har i retten hørt snakk om jihad, gjenfødelse, at han mener han må drepe så mange som mulig for å bli født på ny, en hvit hest, et USA-kart og at han følte seg overvåket av naboer, sa statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins i sin sluttprosedyre.

Bråthen har en lang historie med psykisk sykdom, og fra starten har en av politiets hovedhypoteser vært at han var psykotisk da han begikk drapene. Han fikk i 2007 diagnosen paranoid schizofreni, der psykose er et fremtredende trekk. Rettspsykiaterne som har vurdert Bråthen, mener at han fremdeles har diagnosen, og at den er kronisk.

– Vi har sett hva tiltalte er kapabel til. Han har en alvorlig sinnslidelse som han etter all sannsynlighet ikke vil bli frisk av, men som må påregnes å holdes i sjakk med medisinering og tett oppfølgning, mest sannsynlig livet ut, sa Martins.(©NTB)

Fakta om Kongsberg-drapene

  • 13. oktober i fjor ble fem mennesker drept og tre skadd da Espen Andersen Bråthen angrep tilfeldige mennesker med kniv og pil og bue i Kongsberg.
  • Bråthen ble pågrepet 37 minutter etter at de første meldingene om hendelsen kom.
  • Tre sakkyndige har konkludert med at Bråthen hadde en sterkt avvikende sinnstilstand kvelden da han gjennomførte angrepet.
  • I april ble Bråthen tiltalt for fem drap, elleve drapsforsøk, 13 tilfeller av grove trusler og ett tilfelle av forsøk på kroppsskade. Han er også tiltalt for flere andre forhold, blant annet for å ha kastet en kniv etter tre politibetjenter.
  • 18. mai startet rettssaken i Buskerud tingrett i Hokksund. Første dag av rettssaken erkjente Bråthen straffskyld for hele tiltalen. Han forklarte at målet med angrepet var å drepe flest mulig mennesker for at han selv skulle bli gjenfødt.
  • Både påtalemyndigheten og forsvareren la ned påstand om at Bråthen må dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.
  • Dom falt 24. juni. I tråd med påstandene ble Bråthen dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern.