– Kongsberg en av de mest korona-sårbare

NHO-LEDER: Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken og Oslo.

NHO-LEDER: Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken og Oslo. Foto:

Kongsberg er nest mest utsatt i Viken for oppsigelser på grunn av korona-pandemien.

DEL

Det viser en fersk Menon-rapport, som er bestilt av Norsk Eksportkreditt. Rapporten har sett på hvordan de fire mest sårbare næringene blir påvirket.

Det er Nina Solli, regiondirektør i NHO Viken Oslo, som opplyser dette i en pressemelding.

Årsaken er at Kongsberg har en høy andel ansatte innenfor den maritime og offshorerelaterte leverandørindustrien. Nesten en av fire arbeidsplasser er i denne sektoren, som vil bli hardt rammet av redusert etterspørsel som følge av korona-pandemien og en vedvarende lav oljepris.

Kraftig kost

– Denne rapporten er kraftig kost, og bør mane til handling. Spesielt alvorlig er det for den maritime- og offshore leverandørindustrien som akkurat hadde kommet seg etter den forrige oljekrisen i 2014, og som nå får denne kalddusjen, sier Nina Solli.

Solli forventer at myndighetene vil stille opp for denne næringen for å redusere omfanget av oppsigelser.

– Mange små og mellomstore bedrifter er avhengig av å levere til de større, og vi risikerer her at hele verdikjeder kollapser. De negative ringvirkningene for verdiskaping og sysselsetting kan bli store hvis ikke myndighetene tar grep, sier hun.

Worst case – best case

Menon-rapporten har sett på hvordan maritim-, offshore leverandørindustri, prosessindustri, sjømat og reiseliv blir berørt i tre ulike scenarier. I et «worst case» scenario vil nesten 55.000 miste jobbene sine, mens det i et «best case» hvor pandemien blir kortvarig vil bli 18.000 færre arbeidsplasser innenfor disse næringene.

I verste fall kan 8.000 arbeidsplasser gå tapt i Viken hvis krisen blir langvarig.

I tillegg til Kongsberg er Hol, Halden, Nannestad og Gol rangert som de mest sårbare kommunene i Viken i rapporten.

Artikkeltags