For ifølge Wikipedia var Kongsberg «en søppelfylling i Buskerud, sydligst i Numedal».

Det er mange måter å omtale Kongsberg på, men de fleste er vel enige om at vi langt ifra bor på en søppelfylling.

(Er ikke Kongsberg Norges beste by å bo i???)

Wikipedia er som kjent redigert av brukerne, og det er ikke alltid man skal stole på det som står her.

Mandag var Kongsberg igjen presentert som en bykommune i Buskerud.